วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

วัฒนธรรมและศิลปะพื้นบ้านภาคเหนือ

ฉากที่1  แนะนำสมาชิกในกลุ่มและนำสมาชิกในกลุ่มหนึ่งคนมาเป็นพิธีกรและพิธีกรเล่าถึงประวัติความเป็นมาของชาวภาคเหนือจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

ฉากที่2 พิธีกรเล่าถึงวัฒนธรรมและการดำรงชีวิตของชาวพื้นบ้านภาคเหนือโดยมีการถ่ายทำวัฒนธรรมการใช้ชีวิต การกิน ความเป็นอยู่ และการประกอบอาชีพของคนภาคเหนือ

ฉากที่3 มีการถ่ายทอดทางศิลปะ ความวิจิตรสวยงามของชาวภาคเหนือ ถ่ายทอดประเพณียี่เปง ถ่ายทอดการลงแขกเกี่ยวข้าวซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวนาภาคเหนือ
                   
                        ..............................จบ................................. 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น